Eduard Cremades

Eduard Cremades

Doctor en Química y Profesor de Física y Química

Català: C

Soy Doctor en Química y Profesor de Ciencias (matemáticas, física y química) en la Escola Virolai, Profesor de Química para mayores de 25 años en la Universitat Oberta de Catalunya y Profesor Asociado en la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. También soy Miembro de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Química. En mis ratos libres busco relaciones entre la química y la cultura popular.

Intereses
 • 🎸 Música metal 🤘🏼
 • 📖 Leer
 • 🎞️ Películas de terror 😱
Formación
 • Máster en Dirección de Instituciones Educativas, 2020

  Universitat de Barcelona

 • Doctor en Química, 2012

  Universitat de Barcelona

 • Licenciado en Química, 2006

  Universitat de Barcelona

Recientes

 • 📚 Estructura de la matèria

  Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

 • 📚 L'activitat científica

  🔜 PROPERAMENT La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

 • 📚 L'activitat científica

  🔜 PROPERAMENT Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

 • 📚 Models atòmics

  🔜 PROPERAMENT Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

 • 📚 Sistema periòdic

  🔜 PROPERAMENT Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

 • 📚 Enllaç químic

  🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

 • 📚 Sistema periòdic

  🔜 PROPERAMENT Sistema periòdic i configuració electrònica.

 • 📚 Enllaç químic

  🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

 • 📚 Estructura atòmica

  🔜 PROPERAMENT Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.

 • 📚 Equilibri químic

  🔜 PROPERAMENT Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

 • 📚 Forces

  🔜 PROPERAMENT Lleis de Newton i forces d’especial interès.

 • 📚 Redox

  🔜 PROPERAMENT Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.

 • 📚 Fluids

  🔜 PROPERAMENT Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

 • 📚 Energia, treball i calor

  🔜 PROPERAMENT Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).

 • ✍🏼 Hola Món

  Preguntes i respostes.